Priviaatsustingimused

1.1. Müüja ja Klient vastutavad teineteise ees Kasutustingimuste rikkumisega teisele poolele tekitatud kahjude eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

1.2. Klient vastutab E-poe püsikliendiks registreerimise vormil või Tellimuse vormistamisel esitatud andmete õigsuse eest. Kui Klient esitab puudulikud või ebakorrektsed andmed, ei vastuta Müüja sellest tingitud tagajärgede eest ning Müüjal on õigus nõuda Kliendilt sellest tingitult tekkinud kahjude hüvitamist.

1.3. Klient vastutab E-poe veebikeskkonda sisselogimiseks vajaliku salasõna turvalise kasutamise eest ja kohustub tagama, et tema salasõna ei satu kolmandate isikute (sh alaealiste perekonnaliikmete) valdusesse.

1.4. Juhul kui Kliendil on kahtlus, et tema sisselogimisandmed on sattunud kolmanda isiku valdusesse, kohustub Klient sellest Müüjat teavitama ning otsekohe salasõna muutma.

2.1. Klient annab Müüjale selge ja teadliku nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks. Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud ärilepingu täitmise eesmärgil (kliendi tellimuste haldamine, kohaletoimetamine, kauba tarnimine ja maksete tagastamine).

2.2. Andmeside Kliendi ja pankade ning kaardimaksekeskuse vahel on krüpteeritud, mis tagab Kliendi isikuandmete ja pangaandmete turvalisuse. Makse teostamine toimub väljaspool E-poe keskkonda, vastava panga või teenusepakkuja turvalises maksekeskkonnas. Müüjal puudub ligipääs Kliendi pangaandmetele ja krediitkaardi andmetele. 

2.3. Müüja töötleb Kliendi isikuandmeid kooskõlas isikuandmete kaitse seaduses kehtestatud nõuetega.

2.4. Töödeldavateks isikuandmeteks on andmed, mida küsitakse Kliendilt konto registreerimisel ja/või Tellimuse vormistamisel (ees- ja perekonnanimi, aadress, telefoninumber, e-posti aadress, arvelduskonto number, ostukorvi sisu ja ostude ajalugu).

2.5. Müüja töötleb Kliendi isikuandmeid Tellimuste täitmiseks (sh Tellimusega seotud teadete edastamiseks), Toodete eest tasumiseks, Toodete kättetoimetamiseks ning personaalsete pakkumiste koostamiseks. Arvelduskonto numbrit kasutatakse kliendile maksete tagastamiseks. 

2.6. Kliendi isikuandmete vastutav töötleja on Fliis Trade OÜ, registrikoodiga 10539310, aadressiga Liivalao 14, Tallinn, Harju maakond, 11216.

2.7. Müüja ei edasta Kliendi isikuandmeid kolmandatele isikutele, v.a:

2.7.1. kullerteenust pakkuvale ettevõtjale ulatuses, mis on vajalik Toodete Kliendile kättetoimetamiseks või teenuse tarbimiseks.

2.7.2. Tellimuses sisalduvate Toodete tarnijatele (kliendi nimi, aadress ja telefoninumber) Tellimuse täitmiseks ja klienditeeninduse tagamiseks.

2.7.3 Punktides 11.6.1 ja 11.6.2 sätestatud juhtudel töödeldakse Kliendi isikuandmeid eranditult Tellimuse täitmise otstarbel ning volitatud töötlejad tagavad sama isikuandmete kaitse taseme nagu Müüja.

2.8. Kliendil on igal ajal õigus tutvuda oma isikuandmetega ning nõuda nende andmete parandamist või kustutamist, v.a kui seadus sätestab teisiti.

2.9. Kui Klient on avaldanud soovi saada Müüja uudiskirju ja/või personaalseid pakkumisi, on Kliendil alati õigus nendest loobuda, saates vastavasisulise teavituse Müüja e-posti aadressile epood@nordbaby.com või vajutades iga pakkumise juures näidatud vastavale lingile.

2.10. Kaupmees on isikuandmete vastutav töötleja, Kaupmees edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.

2.11. Me hoiame kasutaja andmeid lõpmatuseni või kuni Klient soovib andmete kustutamist.